Welke hulp?


Remedial Teaching
Remedial teaching (RT) is specialistische, deskundige begeleiding voor kinderen waarbij het leren niet loopt zoals verwacht. Dit is iets anders dan bijles waarbij de lesstof nog een keer herhaald wordt. 

RT is vooral gericht op het LEERproces van je kind en de vaardigheden die hierbij nodig zijn. Bijvoorbeeld de breuken bij rekenen, de werkwoordspelling, het leren lezen. Naar dat leerproces ga ik allereerst onderzoek doen. Ik ga in gesprek met je kind en ga onderzoeken waarom het leren niet zo loopt zoals het zou moeten lopen. Op die manier komt de hulpvraag van je kind goed in beeld en kan ik samen met je kind en jou doelen gaan stellen. Vervolgens gaan we dan aan het werk om het leren weer vlot te trekken.

Mediërend Leren®
De ondersteuning bij Mediërend leren® (ML) is gericht op het DENKproces van je kind. Vaak is een kind zich niet bewust van het denkgereedschap in zijn brein. Dat hij voor het oplossen van problemen, voor uitvoeren van taken, voor het leren op school "gereedschap” in kan zetten. Net als een timmerman, die een hamer gebruikt om een spijker ergens in te slaan. Of een kok die een garde gebruikt om een sausje te kloppen. Zo kun je ook bewust denkmiddelen inzetten. Wanneer je bijvoorbeeld een recept aan het lezen bent dan is het wel handig wanneer je het denkmiddel ‘Nauwkeurig zijn’ inzet en dus nauwkeurig het recept leest, want anders kan het maar zo zijn dat je 3 liter melk in plaats van 3 deciliter bij de bloem doet… 


Hoe komen RT en ML bij elkaar?

Tijdens het onderzoek en het begeleiden van je kind gaan me ook dingen opvallen over de denkmiddelen. Even terug naar het voorbeeld van het onnauwkeurig lezen van een recept. Stel nu dat je kind tijdens het onderzoek een aantal keren laat zien dat het onnauwkeurig is, dan heeft het er alle schijn van dat dit denkmiddel niet goed ontwikkeld is. Het denkproces heeft dus een wankele basis. Dan zal tijdens de begeleiding ook ingezet worden op de ontwikkeling van 'Nauwkeurig zijn'. Tijdens een activiteit die veel nauwkeurigheid vraagt, ga ik op zo'n manier met je kind in gesprek, dat hij wordt aangezet tot denken en zijn eigen oplossingsstrategieën gaat inzetten. Oplossingsstrategieën die ook ingezet kunnen worden bij het leerprobleem! Op die manier wordt er dus aan het denken èn het leren gewerkt.

Maar het gaat verder. Het is niet alleen belangrijk dat je kind tijdens de begeleiding nauwkeurig is, maar dat hij leert dat dit ook in andere situaties noodzakelijk kan zijn. We gaan samen op zoek naar situaties thuis, op school en in de samenleving waar hij nauwkeurig zijn allemaal nodig heeft. Op die manier komt er een bewustwordingsproces op gang bij je kind, zodat er gewerkt kan worden naar ‘kennis voor altijd’. Mijn begeleiding stopt dus niet buiten de muren van mijn praktijk. En daar heb ik je hulp als ouder bij nodig! Tijdens de begeleiding van je kind ben je aanwezig. Als ouder ben je namelijk de tussenpersoon tussen de begeleiding bij mij en de wereld waarin je kind leeft. Jij bent in staat om in die wereld je kind te helpen verder te ontwikkelen, want Mediërend leren® gaat voor structurele verandering: altijd en overal!

 

Het concept Mediërend leren®  is door Emiel van Doorn van StiBCO in Bodegraven ontwikkeld en is o.a. ontstaan uit het gedachtegoed van Reuven Feuerstein, Pnina Klein en David Tzuriel.


RTAlmelo is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT) en het Mediatienetwerk.Powered by webXpress