Even voorstellen

 

Mijn naam is Monique Meijer, remedial teacher en mediator Mediërend Leren®. Een aantal jaar heb ik als groepsleerkracht op verschillende basisscholen in de Randstad gewerkt in de groepen 3 t/m 8. In 2005 heb ik de overstap naar het speciaal onderwijs gemaakt. Ik heb hier gewerkt als remedial teacher in de onder- en bovenbouw. Tegelijkertijd ben ik aan de Hogeschool Windesheim aan de masteropleiding Special Educational Needs (remedial teaching) begonnen en heb deze in 2007 afgerond.


In 2008 ben ik mijn eigen remedial teaching praktijk gestart in Almelo. Ik richtte me toen alleen op leerproblemen op het gebied van rekenen, lezen, spelling, werkhouding en het omgaan met huiswerk. 
Ondanks de vooruitgang die de kinderen boekten, merkte ik dat een kind niet altijd voldoende geholpen is wanneer de begeleiding zich vooral focust op vaardigheden als rekenen en spelling. Dit is niet altijd wat een kind precies nodig heeft. 


Daarom ben ik in 2012 gestart met de opleiding Mediator Mediërend Leren® bij StiBCO in Bodegraven. In 2015 heb ik deze afgerond met een masterproef. Ik ben nu staat om het kind werkelijk te ontmoeten en het denkproces van het kind centraal te zetten. Door mijn kennis vanuit het onderwijs, remedial teaching en Mediërend leren®  kan ik een brug slaan tussen het leren en het denken van het kind. Want beide zijn nodig om de lesstof te kunnen begrijpen en te beheersen.

 


 

Powered by webXpress