Wie ben ik?

 

Mijn naam is Monique Meijer, mediator Mediërend Leren en remedial teacher.
Ik heb als groepsleerkracht op verschillende basisscholen gewerkt in de groepen 3 t/m 8. In 2005 heb ik de overstap naar het speciaal onderwijs gemaakt. Ik heb hier gewerkt als remedial teacher in de onder- en bovenbouw. Tegelijkertijd ben ik aan de Hogeschool Windesheim aan de masteropleiding Special Educational Needs (remedial teaching) begonnen en heb deze in 2007 afgerond.

In 2008 ben ik mijn eigen remedial teaching praktijk gestart. Ik richtte me op leerproblemen op het gebied van rekenen, lezen, spelling, werkhouding en omgaan met huiswerk. 

 

 

Ondanks de vooruitgang die de kinderen boekten, merkte ik dat een kind (met leerproblemen) niet altijd geholpen is wanneer de begeleiding zich richt op alleen vaardigheden als rekenen en spelling. Dit is niet altijd wat een kind nodig heeft. Daarom ben ik in 2012 gestart met de opleiding Mediator Mediërend Leren bij StiBCO in Bodegraven. In 2015 heb ik deze afgerond met een masterproef. Ik ben nu staat om het kind werkelijk te ontmoeten en het denkproces van het kind centraal te zetten. Door mijn kennis vanuit remedial teaching en Mediërend leren®  kan ik nu een brug slaan tussen de vaardigheden die een kind nodig heeft (RT) en het ontwikkelen van het denken van het kind (ML). Beide zijn voorwaardelijk om lesstof te kunnen begrijpen en te beheersen.


 

Powered by webXpress