Welkom

Bij RTAlmelo wordt de link gelegd tussen het onderwijs, remedial teaching en mediërend leren. Waar het in het onderwijs en bij remedial teaching vooral gaat om het aanleren van vaardigheden (rekenen, lezen, spelling etc.), gaat het bij mediërend leren om het leren denken: het bewust inzetten van denkmiddelen, de zgn. cognitieve functies.

 

 

Een voorbeeld:
Uw kind maakt bij het klokkijken (vaardigheid) nog veel fouten.
Tijdens een diagnostisch rekengesprek met uw kind over klokkijken blijkt dat hij de ruimtelijke begrippen (voor-achter-lang-kort-links-rechts etc.) niet goed kent. Dit is een signaal dat de denkfunctie Ruimtelijke Relaties leggen niet goed ontwikkeld is.
Dan blijkt dat tijdens het spel Rinks en Lechts hij het moeilijk vindt om bij een ander te bepalen wat links en rechts is. En u weet mij te vertellen dat uw kind moeite heeft met het plaatsen van getallen op een getallenlijn, dat tafel dekken voor uw kind moeilijk is; hij niet weet dat de vorken links, de messen rechts en de lepels boven het bord liggen.

Allemaal Ruimtelijke relaties leggen…

De vaardigheid (klokkijken) is de aanleiding, de oplossing ligt in de cognitieve functie (Ruimtelijke relaties leggen).

Powered by webXpress