Mediërend Leren®

De ondersteuning bij Mediërend leren® (ML) is primair gericht op het DENKproces van uw kind. Het kind is zich niet altijd bewust van het denkgereedschap waarover hij kan beschikken. Dat hij voor het oplossen van problemen, voor uitvoeren van taken, voor het leren op school "gereedschap” in kan zetten. Net als een timmerman, die een hamer gebruikt om een spijker ergens in te slaan. Of een kok die een garde gebruikt om een sausje te kloppen. Zo kun je ook bewust de denkmiddelen (cognitieve functies) inzetten. Wanneer je bijvoorbeeld een recept aan het lezen bent dan is het wel handig wanneer je de denkfunctie ‘Nauwkeurig zijn’ inzet en dus nauwkeurig het recept leest, want anders kan het maar zo zijn dat je 3 liter melk in plaats van 3 deciliter bij de bloem doet…

Bij ML wordt  ingezet op interactie die uw kind aanzet tot denken en zijn eigen oplossingsstrategieën gaat inzetten. Door met uw kind te gaan spelen en praten over zijn eigen denkgereedschap (ofwel "cognitieve functie”), werkt uw kind aan de ontwikkeling ervan.

Maar ML gaat verder: is bij uw kind het denkgereedschap goed ontwikkeld, voelt hij dan wel aan wanneer hij dit gereedschap in moet zetten? En wil hij die vervolgens ook inzetten? En doet hij dat dan ook? Tijdens de begeleiding zoekt het kind naar situaties thuis, op school en in de samenleving waar hij de cognitieve functie, die op dat moment centraal staat, allemaal in kan zetten. Op die manier komt er een bewustwordingsproces op gang bij uw kind, zodat er gewerkt kan worden naar ‘kennis voor altijd’. Dit is bereikt wanneer uw kind zelfstandig, in drie verschillende situaties bewust de te oefenen cognitieve functie inzet.

Mediërend leren gaat dus voor structurele verandering: altijd en overal!

Het concept Mediërend leren®  is door Emiel van Doorn van StiBCO in Bodegraven ontwikkeld en is o.a. ontstaan uit het gedachtegoed van Reuven Feuerstein, Pnina Klein en David Tzuriel.

Voor meer informatie verwijs ik u naar www.stibco.nl en www.mediatienetwerk.nl

Powered by webXpress