Begeleiding

1. Intakegesprek
U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek is het van belang dat u mij zoveel mogelijk informatie geeft. Bijvoorbeeld: waar liggen de interesses en kwaliteiten van uw kind, hoe functioneert uw kind thuis en op school, wat zijn de toetsresultaten op school, wat is uw kijk op de problemen van uw kind? Op die manier ontstaat een beeld van de hulpvraag van uw kind. Op basis daarvan ik kan inschatten of ik de juiste hulp kan gaan bieden.
U krijgt tijdens het gesprek ook informatie over de werkwijze van RTAlmelo.

2. Onderzoek
Tijdens het intakegesprek kunnen we besluiten tot verder onderzoek. Afhankelijk van de problematiek kan het onderzoek de volgende zaken bevatten:
- toetsing van schoolse vaardigheden
- diagnostische gesprekken n.a.v. de toetsing van de schoolse vaardigheden
- gesprekken over de cognitieve functies m.b.v. spel- en ontwikkelmateriaal
- leerstijl
- taakaanpak
- met uw toestemming gesprek met de leerkracht
- met uw toestemming observatie in de klas

3. Verslaglegging
Alle informatie zal leiden tot een beeld van de problematiek. Deze zal met uw kind en u besproken worden. Vervolgens zal ik, in overleg met uw kind, u en school ontwikkeldoelen formuleren voor het ontwikkelplan van uw kind.
 
4. Begeleiding
Uw kind zal voor een periode van minimaal 12 schoolweken wekelijks drie kwartier bij mij in de praktijk komen. In overleg is begeleiding op school ook mogelijk.
Afhankelijk van uw kind zal in ieder geval elke 12begeleidingssessie het proces van uw kind geëvalueerd worden en zullen de doelen en het ontwikkelplan worden bijgesteld.
Tijdens de begeleidingssessies is er in principe elke keer een ouder of verzorger aanwezig. Op die manier wordt ook het thuisfront onderdeel van het ontwikkelproces. Ik geef de ouder handvatten om ook thuis aan de ontwikkeling verder te werken.
Met toestemming van de ouders ga ik ook met de leerkracht van het kind in gesprek om van elkaars doelen en aanpak op de hoogte te raken en deze op elkaar af te stemmen. Het blijft zo niet een geïsoleerde activiteit bij mij in de praktijk, maar wordt ook de transfer naar school en thuis gemaakt.
Hoe lang het begeleidingstraject gaat duren is afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling van uw kind. Dit kan variëren van enkele weken tot meerdere jaren.

Powered by webXpress